Tiệm bán cần sa đầu tiên ở vùng Yukon

Whitehorse, Yukon: Một tiệm bán lẻ cần sa đầu tiên vừa khai trương ở trung tâm thành phố Whitehorse, trong vùng Yukon, gần Bắc Cực, trong hôm thứ năm ngày 18 tháng 4.
Tiệm bán cần sa Triple J’s Canna Space đã mở cửa khai trương tại đường Wood Street vào gần đúng ngày 20 tháng 4, là ngày mà thế giới mở hội ăn mừng ngày “văn hóa cần sa