Tiệm bán cần sa tiếp tục mở cửa hoạt động, sau khi cảnh sát đã bố ráp trước đó

Toronto: Trong ngày thứ năm 23 tháng 6, cảnh sát thành phố Toronto đã mở cuộc bố ráp thứ nhì, khám xét 4 tiệm bán cần sa trong vùng thủ phủ Toronto, tịch thu cần sa, và bắt giữ 23 người, trong chiến dịch Claudia.

Một ngày sau đó, vào ngày thứ sáu 24 tháng 6, hai trong số bốn tiệm vừa bị bố ráp đã mở cửa lại. Tiệm Cannabis Culture ở đường Queen Street West và tiệm  Canna Clinic ở Kensington Market đã mở cửa hoạt động trở lại.

Ông Marc Emery còn có biệt anh là “ông hoàng cần sa” chủ tiệm  Cannabis Culture đã cho phóng viên báo chí biết là  việc đóng cửa tiệm của ông là một điều bất hợp pháp, ông ta tiếp tục mở cửa tiếp tục bán cần sa và sẵn sàng đi tù, để tranh đấu cho việc tự do buôn bán cần sa.

 

Nhận báo giá qua email