Tiền bảo hiểm xe ở British Columbia cao nhất Canada

Theo bản công bố của cơ quan thống kê bảo hiểm the General Insurance Statistical Agency phổ biến hôm thứ Tư, cư dân ở tỉnh bang British Columbia là những người phải trả tiền bảo hiểm xe hơi cao nhất Canada.

Trung bình một người ở tỉnh bang B.C. phải trả $1,832 một năm cho việc bảo hiểm xe. Đứng hàng thứ nhì là Ontario với tiền bảo hiểm xe trung bình là $1,505 và đứng hàng thứ ba là Alberta nơi mà người dân phải trả tiền bảo hiểm xe là $1,316 một năm.

Nếu tính riêng từng tỉnh bang như tỉnh bang Ontario thì những người lái xe ở các thành phố lớn như Toronto phải trả tiền bảo hiểm xe cao hơn những người sống ở các thành phố nhỏ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email