Tiền bảo hiểm xe sẽ gia tăng ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Với tình trạng ăn cắp xe và cướp xe ngày một gia tăng ở vùng đại thủ phủ Toronto, các chuyên gia tài chánh tiên đoán là giá bảo hiểm xe cộ ở vùng đại thủ phủ này, từ các công ty bảo hiểm sẽ gia tăng trong năm tới.
Tính riêng thành phố Toronto thì tính đến tháng 6 năm nay 2022, có gần 100 cướp xe: gia tăng 400 phần trăm so với số vụ cướp xe trong năm ngoái 2021.
Tại vùng Peel gồm hai thành phố Mississauga và Brampton thì trung bình 1 ngày có đến 13 chiếc xe bị ăn trộm lấy mất.
Theo công ty bảo hiểm My Choice thì trong năm 2020, có 20,767 xe bị mất cắp ở Canada, và các công ty bảo hiểm đã phải chi ra 346.7 triệu dollars đền bù.
Theo công ty bảo hiểm My Choice thì 5 khu vực có xe cơ bị ăn cắp nhiều nhất ở tỉnh bang Ontario là Vaughan, Ajax, Brampton, Mississauga và Toronto.
Với bảo hiểm xe căn bản, một chiều, công ty bảo hiểm sẽ không đền bù khi xe bị mất cắp.
Người ta phải mua loại bảo hiểm 2 chiều, comprehensie, specific perils hay all perisl coverage thì khi bị mất xe mới được đền.