Tiền cứu trợ đại dịch 1,400 Mỹ kim đã đến tay cư dân Mỹ

Hoa Thịnh Đốn: Ngay sau khi tổng thống Biden ký dự luật cứu trợ đại dịch, sở thuế Mỹ đã bắt đầu gửi tiền cứu trợ vào trương mục của những người dân Mỹ, và nhiều người đã nhận được số tiền 1,400 Mỹ kim này ngay vào những ngày cuối tuần qua 13 tháng 3.
Những người Mỹ không có ghi danh trương mục ngân hàng với sở Thuế, thì họ sẽ nhận được chi phiếu gửi qua đường bưu điện.
Một gia đình 4 người có lợi tức tổng cộng trong năm ngoái 2020 dưới $150,000, sẽ nhận được số tiền tài trợ là $5,600.
Khoản tiền cứu trợ kỳ này sẽ bao gồm tất cả mọi người đi làm và hội đủ điều kiện: những sinh viên đại học, những người có khuyết tật, những người lớn tuổi..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email