Tiền đầu tư vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo thì số tiền tối đa mà một người Canadian trưởng thành có quyền bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế, the Tax Free Savings Acount TFSA, trong năm 2018 là $5,500.
Trương mục TFSA được cho thiết lập từ năm 2009, dưới thời của thủ tướng Harper và đảng Bảo Thủ, với số tiền đầu tiên mà cư dân được bỏ vào trong năm đầu là $5,000.
Một cư dân trên 18 tuổi, có số an sinh xã hội SIN là có thể mở những trương mục TFSA này ở các ngân hàng.
Sự khác biệt giữa quỹ hưu cá nhân RRSP và trương mục TFSA là tiền bỏ vào trương mục TFSA không bị trừ thuế, nhưng khi lấy tiền ra, người có trương mục không bị đánh thuế trên số tiền lấy ra, kể cả tiền lời.
Nếu một người không có đủ tiền bỏ vào trương mục đến mức tối đa, thì họ có thể bỏ thêm vào trương mục số tiền sai biệt này trong những năm sau.
Nếu một người đủ 18 tuổi vào năm 2009, mà chưa bỏ một xu nào vào trương mục miễn thuế này, thì tổng số tiền mà người này có thể bỏ vào trương mục TFSA trong năm nay là $57,500

Xem thêm

Nhận báo giá qua email