Tiền già (OAS) gia tăng cho những người trên 75 tuổi

Ottawa: Một tin vui cho những người trên 75 tuổi ở Canada và đang lãnh tiền già, là tiền già mà chính quyền liên bang gửi tới hàng tháng sẽ gia tăng thêm 10 phần trăm.
Đây là lần đầu tiên mà tiền già ở Canada được gia tăng trong vòng gần 50 năm qua.
Theo bộ trưởng bộ cao niên Kamal Khera thì chính phủ đang thực hiện các biện pháp lịch sử để cải thiện an ninh tài chính cho những người cao tuổi nhất.
Sự gia tăng tiền già sẽ giúp cung cấp cho người cao tuổi sự an toàn tài chính hơn .”
Tiền hưu trí an ninh tuổi già ( the Old Age Security, OAS) là một trong những chương trình tài trợ cho những người về hưu của chính quyền liên bang Canada, mà chúng ta hay gọi tắt là tiền già, là một trong những chương trình tài trợ của chính phủ nhằm giúp cho người về hưu có một cuộc sống thoải mái.

Số tiền già nhận được tùy theo số năm mà người này cư ngụ và làm việc ở Canada.
Phải ở trên 40 năm thì mới nhận được tối đa số tiền già hàng tháng, còn nếu ở dưới 40 năm thì số tiền già nhận được thay đổi tỷ lệ theo số năm.
Số tiền già cũng gia tăng theo tỷ lệ lạm phát hàng năm.
Trong năm 2021 tiền già một tháng tối đa mà một người có thể nhận được là $615.37.
Bắt đầu từ tháng 7 năm nay 2022, tiền già tối đa những người Canadians từ 65 tuổi đến 74 tuổi, và số lợi tức trong năm ngoái 2021 ít hơn $129,757, sẽ được lãnh 1 tháng $666.83 tiền già.
Những người trên 75 tuổi và số lợi tức trong năm ngoái cũng ít hơn $129,747 sẽ được lãnh $733.51 tiền già 1 tháng.
Những thay đổi này sẽ tự động và những người về hưu trên 75 tuổi sẽ không phải làm giấy tờ gì hết.
Sẽ có khoảng 3.3 triệu cư dân Canada trên 75 tuổi, được gia tăng tiền già bắt đầu từ tháng 7 năm nay 2022.
Trong tháng 8 năm ngoái 2021, những người đang lãnh tiền già OAS cũng được chính quyền liên bang cho thêm $500.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email