Tiền lương tối thiểu liên bang gia tăng

Ottawa:Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay 2023, lương tối thiểu cấp liên bang ở Canada sẽ gia tăng từ mức $15.55 một giờ lên đến $16.65 một giờ.
Theo các giới chức của chính quyền liên bang, thì tiền lương tối thiểu gia tăng theo sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng ( consumer price index, CPI) : trong năm 2022 chỉ số CPI gia tăng 6.8 phần trăm.
Tiền lương tối thiểu cấp liên bang được áp dụng cho những công ty mà chính quyền liên bang trực tiếp quản lý như là các ngân hàng, các cơ quan có dịch vụ chuyển thư và hàng hóa, các nhân viên làm việc cho các hãng hàng không, xe lửa, tàu bè..
Ngoài lương tối thiểu cấp liên bang, mỗi tỉnh bang đều có một mức lương tối thiểu khác nhau, như tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario hiện nay là $15.50 một giờ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email