Tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang New Brunswick gia tăng thêm $2 một giờ

Fredericton, New Brusnwick: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 6 tháng chạp, thì tỉnh bang có mức lương tối thiểu thấp nhất Canada sẽ cho gia tăng thêm $2 một giờ.
Ông Trevor Holder, bộ trưởng lao động tỉnh bang New Brunswick cho biết là vào đầu năm tới 2022, mức lương tối thiểu ở tỉnh bang này sẽ gia tăng thêm $2 một giờ và đây là lần gia tăng mức lương tối thiểu nhiều nhất trong vòng 40 năm qua ở tỉnh bang New Brunswick.
Việc gia tăng mức lương tối thiểu ở tỉnh bang New Brunswick là một điều phải xảy ra vì hiện nay mức lương tối thiểu ở tỉnh bang New Brunswick thấp nhất Canada: từ $11.75 một giờ lên $13. 75 một giờ.
Nơi có mức lương tối thiểu cao nhất Canada là vùng Nunavut ở Bắc Cực với tiền lương $16 một giờ.
Các tỉnh bang đứng hạng nhì với tiền lương tối thiểu là $15.20 một giờ là tỉnh bang British Columbia, vùng YuKon và Northwest Territories.
Tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario là $15 một giờ, trong khi tiền lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec chỉ có $13.50 một giờ

Xem thêm

Nhận báo giá qua email