Tiền lương trả cho các bác sĩ lên đến 25 tỷ dollars

Ottawa: Theo bản công bố của cơ quan the Canadian Institute for Health Information, phổ biến hôm thứ ba ngày 23 tháng 8, thì tổng số tiền lương mà chính quyền trả cho các bác sĩ ở Canada trong năm 2014-2015 lên đến 25 tỷ dollars, so với 24.1 tỷ dollars trong tài khóa năm trước đó.

Tiền lương trung bình của  một bác sĩ ở Canada hiện này  là 339 ngàn dollars. Số tiền này lợi tức gộp ( gross) mà một bác sĩ được trả lương. Sau đó phải trừ đi tiền mướn và các chi phí văn phòng, tiền trả lương cho nhân viên, trước khi còn lại lợi tức thực sự của người bác sĩ này.

Tiền lương bác sĩ trung bình thấp nhất ở tỉnh bang Nova Scotia là $258,000, và cao nhất ở tỉnh bang Alberta là $366,000.

Tưởng cũng nên nói thêm là ngân sách quốc phòng của Canada hàng năm từ 18 tỷ dollars lên đến 20 tỷ.

Trong vòng bốn năm từ năm 2011 lên đến 2015, số lượng bác sĩ đã gia tăng gấp ba lần so với dân số.

Vào năm 2015, có 82,198 bác sĩ hành nghề ở Canada. Tỷ lệ hiện nay ở Canada là 228 bác sĩ cho 100 ngàn dân.

Tùy theo ngành mà lương trung bình của  cácbác sĩ cũng thay đổi:
Lương trung bình một bác sĩ gia đình là $271,000, của một bác sĩ chuyên khoa  là $338,000 và của một bác sĩ giải phẩu là $446,000.

45 phần trăm các bác sĩ gia đình ở Canada là các nữ bác sĩ.

Nhận báo giá qua email