Tiền lương trung bình ở thành phố Edmonton cao hơn ở thành phố Calgary.

Edmonton, Alberta: Hai thành phố lớn nhất và phát triển nhất của tỉnh bang Alberta là thành phố Edmonton và Calgary.
Nhờ vào sự phát triển của nền kỹ nghệ khai thác dầu khí trong những thập kỷ trước, mà dân số hai thành phố Calgary và Edmonton gia tăng. Những cư dân từ các nơi khác di cư đến hai thành phố này vì là những nơi có nhiều công ăn việc làm.
Tuy nhiên số lợi tức mà cư dân ở hai thành phố này kiếm được lại chênh lệch nhau.
Theo sở thống kê Canada thì trong năm 2016, lương trung bình của một gia đình ở thành phố Edmonton cao hơn lương trung bình của một gia đình ở thành phố Calgary.
Trong năm 2016, lương trung bình của một gia đình ở thành phố Edmonton là $82,000 so với lương trung bình của một gia đình ở thành phố Calgary là $67,700.
Trong khi đó nếu so sánh với các tỉnh bang khác: lương trung bình của một gia đình trên toàn Canada là $57,000 , trong khi lương trung bình của một gia đình ở tỉnh bang Ontario là $59,400.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email