Tiền nợ nhà gia tăng sau khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng thêm mức lãi suất.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 9, ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm và ở mức 3.25 phần trăm.
Mức lãi suất căn bản ở Canada đã gia tăng từ mức 0.25 phần trăm lên đến 3.25 phần trăm như hiện nay và ông thống đốc ngân hàng trung ương còn cho biết là mức lãi suất căn bản ở Canada còn có thể gia tăng cao hơn nữa trong những tháng sắp tới.
Tại Âu Châu, ngân hàng trung ương của các quốc gia trong liên hiệp Âu Châu cũng cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0 phần trăm lên 0.75 phần trăm.
Cùng một lúc với sự gia tăng mức lãi suất căn bản cũa ngân hàng trung ương Canada, các ngân hàng tư ở Canada như TD Bank, Royal Bank.. đã đồng loạt cho gia tăng mức lãi suất chủ ( prime rate) thêm 0.75 phần trăm và ở mức 5.45 phần trăm.
Việc ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất căn bản cũng gây những khó khăn cho những người đang có nợ nhà.
Đặc biệt là những khó khăn cho những người mượn nợ nhà thả nổi.
Theo những tính toán của các chuyên gia tài cháng của Ratehut.ca thì lấy thí dụ một người mua một căn nhà trị giá $630,000, trả tiền trước 10 phần trăm và mượn số tiền còn lại với mức lãi suất thả nổi 3.5 phần trăm, thì hàng tháng người này phải trả $2,919. Với mức lãi suất căn bản gia tăng, mức lãi suất nợ nhà thả nổi cũng tăng theo: người chủ nhà sẽ phải trả $3,155 một tháng hay phải trả thêm mỗi tháng $236.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email