Tiền tài trợ covid CRB sẽ được thay bằng tiền tài trợ CWLB

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra tại thủ đô Ottawa hôm thứ năm ngày 21 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau và bà tổng trưởng tài chánh đã cho biết là các chương trình tài trợ covid cho các cơ sở thương mại và cá nhân sẽ không được gia hạn, và thay vào đó là một số chương trình tài trợ nhắm vào những ngành kỹ nghệ và những cá nhân vẫn còn bị thiệt thòi vì lệnh phong tỏa.
Trong thời đại dịch, chính quyền liên bang đã bỏ ra 289 tỷ dollars để trợ cấp cho các cơ sở thương mại và những cá nhân qua các chương trình như tiền trợ cấp phục hồi CRB. Các chương trình này sẽ chấm dứt vào ngày 22 tháng 10 và không được gia hạn thêm.
Tuy nhiên theo bà tổng trưởng tài chánh thì chính quyền liên bang dự trù bỏ ra thêm 7.9 tỷ dollars cho một số ngành kỹ nghệ và một số cá nhân vẫn còn bị khó khăn vì lệnh phong tỏa.
Các chương trình tài trợ mới sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm nay 2021 và kéo dài cho đến ngày 7 tháng 5 năm tới 2022.
Cũng theo bà tổng trưởng Chrystia Freeland thì những ngành kỹ nghệ vẫn còn bị thiệt hại nặng nền vì lệnh phong tỏa như ngành kỹ nghệ du lịch, ngành kỹ nghệ nhà hàng, kỹ nghệ khách sạn..
Chương trợ cấp hồi phục, Canada Recovery Benefit, CRB trước đây cho những người thụ hưởng $500 một tuần, chấm dứt vào ngày 22 tháng 10.
Thay vào đó là chương trình trợ cấp cho người bị phong tỏa , Canada Worker Lockdown Benefit ( CWLB) và chương trình này chỉ tài trợ $300 một tuần từ ngày 24 tháng 10 năm nay cho đến ngày 7 tháng 5 năm tới 2022.
Những người được quyền xin tiền trợ cấp CWLB là những người làm trong các ngành kỹ nghệ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Chi tiết về việc xin tiền trợ cấp CWLB sẽ được công bố trong những ngày sắp tới.
Tính cho tới nay chính quyền liên bang đã bỏ ra 27 tỷ dollars tài trợ cho khoảng trên 2 triệu người qua chương trình tài trợ hồi phục CRB.
Các chương trình tài trợ cho các cơ sở thương mại như chương trình tài trợ lương bổng, the Canada Emergency Wage Subsidy vẫn còn được tiếp tục cho đến tháng 3 năm tới 2022.
Chương trình tài trợ mướn nhân viên, the Canada Recovery Hiring Program, cũng còn tiếp tục cho đến tháng 5 năm tới 2022.
Các chương trình tài trợ vì bệnh ( the Canada Recovery Sickness Benefit) được kéo dài từ 4 tuần lễ lên đến 6 tuần lễ và chương trình tài trợ cho việc coi sóc người thân ( the Canada Recovery Caregiving Benefit) được kéo dài từ 42 tuần lễ lên đến 44 tuần lễ.