Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được gia hạn thêm cho nhiều vùng ở Canada

Traffic on Highway 401, Toronto, Ontario, Canada

Edmonton, Alberta: Trong cuộc viếng thăm thành phố Fort McMurray trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 5, thủ tướng Trudeau đã cho biết là chính quyền liên bang đã cho gia hạn thêm tiền trợ cấp cho những người mất việc sống ở thành phố Edmonton, miền nam tỉnh bang Saskatchewan và vùng nội địa phía nam của tỉnh bang B.C.

Vì giá dầu giảm trên thị trường thế giới, gây những suy thoái cho nền kỹ nghệ khai dầu ở Canada, và đã làm cho hàng ngàn người thất nghiệp. Để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế, chính quyền liên  bang đã cho gia hạn tiền trợ cấp thất nghiệp ở nhiều vùng trong tỉnh bang Alberta: những người thất nghiệp trong những khu vực sản xuất dầu như Fort McMurray được tiền thất nghiệp nhiều hơn từ 5 tuần cho đến 20 tuần lễ, tùy theo vùng có nạn thất nghiệp trầm trọng hay không?

Trong cuộc viếng thăm thành phố Fort McMurray và thảo luận với bà thủ hiến tỉnh bang Alberta, thủ tướng Trudeau đã cho gia hạn tiền trợ cấp thất nghiệp cho ba khu vực nêu trên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email