Tiền vé xe lửa GO sẽ được cắt giảm trong năm 2019.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 6 tháng 4, bà thủ hiến tỉnh bang Ontario đã cùng ông thị trưởng thành phố John Tory, đến ga xe lửa Go Mimico để công bố những thay đổi trong giá vé xe lửa GO trong năm tới 2019.
Theo bà thủ hiến Wynne thì giá vé xe lửa GO, nếu hành khách dùng thẻ PRESTO sẽ xuống còn ở mức 3 dollars cho mỗi lần đi, nếu quãng đường đi dưới 10 cây số.
Giá vé này cũng áp dụng cho hệ thống xe lửa UP Express, nhưng chỉ cho những hành khách đi trong khu vực từ nhà ga Union, đến Bloor và Weston. Xa hơn nữa đến phi trường Pearson thì giá vé $3 không được áp dụng.
Nếu hành khách dùng những hệ thống xe công cộng ở các thành phố Mississauga, Brampton, York, Durham và muốn chuyển qua hệ thống chuyên chở công cộng TTC thì sẽ phải trả thêm $1.50.
Theo lời ông thị trưởng John Tory thì hành khách không cần biết là họ đi xe chuyên chở công cộng của thành phố Toronto hay một thành phố khác, mà họ chỉ muốn đi đến địa điểm mà họ cần đi, như là đi bác sĩ, nha sĩ,v.v.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email