Tiếng Việt là một trong ba thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất ở Úc Đại Lợi

Sydney: Theo bản công bố của văn phòng thống kê Úc Đại Lợi phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng 7, thì tiếng Việt là một trong 3 ngoại ngữ được cư dân xứ này, sử dụng nhiều nhất tại gia.
Theo văn phòng thống kê Úc thì ngoại ngữ được nhiều người Úc dùng tại gia nhiều nhất là tiếng Quan Thoại với 685,274 người.
Đứng hàng thứ nhì là tiếng Ả Rập với 367,159 người sử dụng, và tiếng Việt là ngoại ngữ đứng hàng thứ ba được nhiều cư dân Úc sữ dụng tại gia với 320,758 người. Đứng hàng thứ tư là tiếng Quảng Đông với 295,281 người sử dụng.
Số di dân Việt đến nước Úc trong những năm qua đã gia tăng, với những gia tăng của những người dùng tiếng Việt tại gia thêm 43 ngàn người trong vòng từ năm 2016 cho đến 2022.
Theo những thống kê của văn phòng thống kê Úc, thì tính đến tháng 8 năm 2021, nước Úc có 25.5 triệu cư dân và trong số này có 334,785 người gốc Việt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email