Tiểu bang California hủy bỏ lệnh “phải ở trong nhà”

Sacramento, California: Trong hôm thứ hai ngày 25 tháng giêng, chính quyền tiểu bang California đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, vì số người nhiễm và chết vì covid ở tiểu bang này đã sút giảm trong những ngày qua.
Chính quyền tiểu bang cũng hủy bỏ lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối cho đến 5 giờ sáng.
Theo giới chức thẩm quyền thì tiểu bang California hủy bỏ lện phong tỏa toàn diện, nhưng giới chức các quận, các thành phố vẫn có thể cho duy trì lệnh phong tỏa, tùy theo tình hình của những nơi này
Theo bác sĩ Tomas Aragon, giám đốc ty y tế công cộng tiểu bang California thì cư dân trong tiểu bang đã hy sinh chịu theo lệnh phong tỏa trong thời gian ngắn, đã có những lợi điểm hơn về lâu về dài.
Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California đã ban hành lệnh phong tỏa ; Stay at home; từ tháng chạp năm ngoái.
Với lệnh phong tỏa được hủy bỏ, các nhà hàng, các tiệm làm móng, tiệm cắt tóc..có thể mở cửa đón khách hàng trở lại!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email