Tiểu bang California sẽ áp dụng hệ thống săn sóc sức khỏe cho cư dân, giống như ở Canada.?

Sacramento, California: theo tin của đài ABC phổ biến trong ngày chúa nhật 23 tháng giêng, thì một ủy ban của quốc hội tiểu bang California đã thông qua hai dự luật để sửa đổi lại hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cư dân và cung cấp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe này miễn phí.
Sắc luật 1400 sẽ thiết lập hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí có tên là CalCare và được điều hành trực tiếp bởi chính quyền tiểu bang California.
Tu chính ( amendment) 11 sẽ chuyển các chi phí săn sóc sức khỏe cho cư dân cho chính quyền tiểu bang, và tu chính này cần được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý tương lai.
Các dự định này của quốc hội tiểu bang California sẽ chuyển hệ thống bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang này tương tự như các hệ thống bảo hiểm sức khỏe đang được lưu hành ở Canada, Nhật và Anh quốc.
Cũng theo tin của đài ABC thì những dự định thay đổi này đang được chính quyền ở nhiều tiểu b ang khác theo dõi.
Chúng ta cũng biết Hoa Kỳ là một quốc gia có những tiện nghi y tế tối tân nhất thế giới, nhưng dường như những tiện nghi này không đại chúng mà chỉ dành cho những người thật giàu là những người có tiền trả và những người thật nghèo, do chính quyền liên bang trả cho.
Còn phần lớn những người thuộc giai cấp trung lưu là những người thiệt thòi nhất vì phải móc tiền túi ra trả, cho dù họ có bảo hiểm y tế cũng phải trả một phần tiền.
Ý kiến thiết lập một hệ thống bảo hiểm sức khỏe do chính quyền điều hành, đã được bàn luận trong cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020.
Những bàn luận lại sôi động và được nhiều người chú ý hơn trong những tháng gần đây, vì số chi phí y tế gia tăng cũng như số người Mỹ không có bảo hiểm y tế gia tăng cao.
Theo giáo sư Jack Needleman của trường đại học UCLA thì tiểu bang California là một tiểu bang đa dạng với nhiều sắc dân khác nhau, mà nếu thi hành được chương trình bảo hiểm y tế đại chúng ở tiểu bang này, thì sẽ áp dụng được cho mọi tiểu bang khác.
Tuy nhiên nếu muốn thay đổi chương trình bảo hiểm y tế ở tiểu bang California, tương tự như chương trình bảo hiểm y tế ở Canada, thì phải thông qua một cuộc trưng cầu dân ý và cuộc trưng cầu này sớm nhất có thể diễn ra là vào năm 2024.
Nhưng những dự định thay đổi này sẽ gặp những chống đối của những người giàu có vì để có tiền chi phí, chính quyền tiểu bang sẽ phải cho tăng thuế.
Đồng thời dự định cải tổ này cũng sẽ gặp những chống đối của các công ty bảo hiểm: nếu chính quyền đứng ra điều hành chương trình bảo hiểm y tế thì các công ty bảo hiểm sẽ không còn đất sống?