Tìm cách giữ thực phẩm tại các chợ nhà quê

Montreal: Hàng dài người nối đuôi nhau vào chợ nhà quê  Jean Talon Market để tìm những thực phẩm tươi.

Tuy nhiên với những đòi hỏi với tiêu chuẩn cao của khách hàng, chủ nhân của các quầy hàng trong chợ nhà quê Jean Talon ở Montreal đã vất đi hàng năm trên 200 tấn thực phẩm còn tốt.

Việc vứt thực phẩm còn tốt đã còn lan tràn sang các chợ nhà quê lân cận trong thành phố Montreal, và đến cả khu chợ trong Little Italy.

Theo bản tường trình của Liên Hiệp Quốc thì trong năm 2013, thế giới đã vất đi một số thực phẩm  trị giá 1.3 tỷ Mỹ kim, thay vì dùng số thực phẩm đó cho những người nghèo.

Để giữ lại những thực phẩm còn tốt cho các cơ quan từ thiện, mới đây chủ nhân của khu chợ nhà quê  Jean Talon đã mang đến những tủ lạnh lớn để trong khu vực, để chủ nhân của các quầy hàng có thể bỏ vào đó những thực phẩm dư thừa trong ngày, và sau đó đem cho các cơ quan từ thiện.

Nhận báo giá qua email