Tìm hiểu về trương mục tiết kiệm mua nhà miễn thuế

Ottawa: Trong bản ngân sách năm 2022, chinh quyền liên bang Canada có cho thiết lập một trương mục tiết kiệm mua nhà miễn thuế dành cho nhũng người chưa mua nhà lần nào.
Trương mục này có tên là The Tax Free First Home Savings Account.
Bắt đầu từ năm tới 2023, những người chưa mua nhà lần nào có thể bỏ vào hang năm tối đa 8 ngàn dollars, và số tiền này khi lấy ra mua nhà sẽ không phải đóng thuế.
Trương mục tiết kiệm mua nhà có những đặc điểm giống như quỹ hưu cá nhân RRSP là số tiền bỏ vào được trừ thuế, và có những đặc điểm giống như trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA là khi lấy tiền ra cũng không phải khai thuế.
Theo những ước tính thì trương mục tiết kiệm mua nhà miễn thuế, sẽ làm thiệt hại công quỹ khoảng 725 triệu dollars một năm, nhưng đồng thời sẽ phụ giúp tài chánh cho những gia đình chưa có nhà, nhất là những gia đình trẻ có thêm khả năng mua nhà trong thời gian mà giá nhà cửa lên cao quá mức.
Theo bà tổng trưởng tài chánh Christia Freeland thì với trương mục tiết kiệm miễn thuế mua nhà, sẽ giúp cho những cặp vợ chồng trẻ có thêm khả năng mua căn nhà đầu tiên.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì trương mục tiết kiệm mua nhà sẽ không hữu hiệu cho những cặp vợ chồng mà tiền lương hàng tháng chỉ đủ ăn.
Ngoài việc trợ cấp tiền qua trương mục tiết kiệm mua nhà, chính quyền liên bang còn ra lệnh cấm không cho những người ngoại quốc bỏ tiền mua nhà ở Canada trong vòng 2 năm sắp tới.
Tuy nhiên những sinh viên du học đến Canada thì lại có quyền được mua nhà và những người ngoại quốc có giấy cho phép làm việc ở Canada.

Nhận báo giá qua email