Tìm thấy một đồng tiền cổ của nước Anh, từ 600 năm trước ở Canada

St John’s, Newfoundland:Theo bản tin của chính quyền tỉnh bang Newfoundland phổ biến trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 11 thì một nhà sử học đã bất ngờ tìm thấy một đồng tiền cổ của xứ Anh trên bờ biển miền nam của tỉnh bang Newfoundland.
Đồng tiền cổ này lâu đời đến 600 năm!
Cũng theo bản tin thì việc tìm thấy đồng tiền cổ này cho thấy là có thể có những người thám hiểm gốc Anh, đã đến Bắc Mỹ , 70 năm trước khi có cuộc thám hiểm Bắc Mỹ của ông John Cabot đến tỉnh bang Newfoundland.
Theo những tin tức loan báo thì ông Edward Hynes, một nhà sử học tài tử đã tìm thấy đồng tiền cổ này vào mùa hè vừa qua năm nay 2022.
Theo các dữ kiện thì đồng tiền cổ này có hình của vua Henry đệ tứ, được đúc ở thành phố London vào những năm 1422 cho đến 1427.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email