Tìm thấy một viên hạt trai lớn trong con sò scallop.

Bay of Fundy, New Brunswick: Trong vòng bốn năm qua, khi theo chồng đi bắt sò scallop ở vùng vịnh Fundy trong tỉnh bang New Brunswick, bà Karen McCavour đã tìm thấy nhiều viên hạt trai (pearl) trong những con sò này, và đã tìm thấy một viên hạt trai đẹp nhất trong những ngày cuối tháng giêng năm nay 2018.
Trong buổi đi bắt sò scallop hôm thứ hai ngày 15 tháng giêng tại vùng vịnh Fundy, các ngư phủ đã phải dùng dao nậy lấy những con sò ra khỏi vỏ, trên chiếc thuyền đi bắt sò, và nhờ đó họ đã tìm thấy viên hạt trai lớn và tròn trịa này.
Trong hôm thứ bảy ngày 20 tháng giêng, viên hạt trai này đã được trưng bày tại tiệm bán tôm hùm ở Lorneville tỉnh bang New Brunswick, tiệm bán hải sản của hai ông bà McCavour.
Theo những nghiên cứu của bộ hải dương và ngư nghiệp thì cứ trong 10 ngàn con sò scallop, mới có một con có hạt trai và cứ trong 50 ngàn con sò scallop mới có một con tạo ra hạt trai có giá trị thương mại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email