Tìm thấy xác một em nhỏ trong một thùng rác ở khu xây cất trong thành phố Toronto

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo, sở cảnh sát thành phố Toronto đã tìm thấy xác của một em nhỏ, trong một thùng rác lớn ở trong một khu vực đang xây cất trong thành phố Toronto.
Xác của em nhỏ này được tìm thấy trong khu vực các đường Castle Frank Road và Dale Avenue North của đường Bloor East trong khu nhà giàu Rosedale.
Sở cảnh sát thành phố Toronto đã cho biết là cái chết của em nhỏ này có nhiều điều khuất tất, nhưng đã không cho biết tuổi và giới tính của em nhỏ này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email