Tin mừng cho những người tự kinh doanh: chính quyền liên bang không đòi lại tiền trợ cấp đại dịch CERB

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 9 tháng hai, phát ngôn viên của văn phòng tổng trưởng nhân dụng liên bang, nói là chính quyền sẽ không đòi lại số tiền trợ cấp đại dịch CERB, của những người đã xin cho dù họ không đủ điều kiện.
Phát ngôn viên của văn phòng bộ nhân lực của bà tổng trưởng Carla Qualtrough một số những người có cơ sở thương mại, tự làm chủ ( self employed), dù không hội đủ điều kiện, đã xin tiền trợ cấp đại dịch, và số tiền trợ cấp này lên đến 14 ngàn dollars cho một cơ sở, sẽ không phải trả lại số tiền này.
Cũng theo người phát ngôn viên của bộ nhân lực, thì vì những công bố không rõ ràng của sở Thuế Vụ Canada (CRA), nên có nhiều người không đủ điều kiện cũng nộp đơn và cũng nhận được tiền.
Đây là một tin mừng cho những nhà tự kinh doanh, và họ sẽ không phải trả lại số tiền 14 ngàn dollars này.
Điều kiện để có thể nhận tiền tài trợ đại dịch CERB, những nhà thương mại tự kinh doanh, phải có lợi tức khai thuế trong năm 2019 hay trong năm 2020 ít nhất là 5 ngàn dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email