Tin mừng cho những tiểu thương có thể xin trợ cấp tiền mướn tiệm ,mà số tiền trợ cấp lên đến 300 ngàn dollars

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 23 tháng 11, những tiểu thương đang gặp khó khăn về việc trả tiền mướn tiệm, có thể làm đơn xin trợ cấp mà số tiền trợ cấp có thể lên đến 65 phần trăm số tiền mướn tiệm mà chủ nhân phải trả hàng tháng
Chương trình trợ cấp trả tiền mướn cho các tiểu thương có tên là The Canada Emergency Rent Subsidy (CERS), mà những tiểu thương, chủ nhân các nhà hàng, các tiệm làm móng.. có thể xin bằng cách vào website và nộp đơn:

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-rent-subsidy/cers-expenses-claim.html
Chương trình này của chính quyền liên bang tài trợ lên đến 65 phần trăm tiền mà chủ nhân các tiệm phải trả hàng tháng, và nếu chủ nhân làm chủ căn tiệm thì được trả tiền nợ nhà phải trả hàng tháng cũng lên đến 65 phần trăm số tiền mà các chủ tiệm này phải trả.
Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì những ngăn cấm như thành phố Toronto, Mississauga, hay Brampton, những vùng vừa bị phong tỏa thì ngoài số tiền 65 phần trăm, chính quyền còn trả thêm cho 25 phần trăm số tiền mà những người này phải trả hàng tháng.
Hiệp hội những nhà thương mại độc lập liên bang Canada đã lên tiếng ca ngợi chương trình tài trợ tiền mướn tiệm này của chính quyền liên bang.
Điểm đặc biệt của chương trình CERS này là chính quyền liên bang trả tiền trực tiếp cho chủ nhân các tiệm, mà không qua trung gian của người cho mướn các tiệm này.
Và tiền tài trợ sẽ kéo dài trong thời gian từ 27 tháng 9 năm 2020 cho đến tháng 6 năm 2021.
Như thế chủ nhân các cơ sở thương mại có thể nộp đơn bây giờ nhưng có thể xin được trợ cấp hồi tố từ cuối tháng 9.
Những ai được tài trợ tiền mướn tiệm: tất cả những chủ nhân có số danh mục thương mại với sở thuế, có bảng trả lương cho nhân viên, (payroll )
Theo thông tin trên website của sở Thuế Canada CRA, thì chủ nhân một cơ sở thương mại có thể xin tài trợ tiền mướn nhà hay tiền trả nợ nhà, mà số tiền tài trợ tối đa là $75,000 cho một cơ sở và tối đa là $300,000 nếu người này có nhiều cơ sở thương mại.
or

Xem thêm

Nhận báo giá qua email