Tin tặc Trung quốc tìm cách ăn cắp dữ kiện khảo cứu về COVID-19

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 5, Cơ quan FBI và bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động là các tin tặc Trung quốc có liên quan với chính quyền Bắc Kinh đang tìm cách ăn cắp các dữ kiện khảo cứu của các khoa học gia.
Những dữ kiện mà chúng tìm cách lấy cắp liên quan đến những khảo cứu về COVID-19 từ thuốc chủng ngừa, cách chữa trị, cách thử nghiệm.
Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ khuyến cáo các tổ chức, các trường đại học đang nỗ lực tìm thuốc chủng, thuốc thử nghiệm của loài COVID-19 nên cẩn thận, kẻo bị những tin tặc đánh cắp những dữ kiện, mà bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ cho là việc ăn cắp này có thể gây nguy hại cho nền an ninh quốc gia.
Hiện nay có những than phiền của nhiều quốc gia trên thế giới về việc Trung quốc đã trì hoãn việc công bố những nguy hiểm của đại dịch COVID-19, khiến thế giới không chuẩn bị và khiến hàng trăm ngàn người chết.
Ngoài ra có những lời tố cáo từ lâu là Trung quốc đã ăn cắp hàng loạt những dữ kiện về kỹ thuật và những bí mật thương mại của các công ty Tây Phương, và dùng những dữ kiện ăn cắp được xây dựng một nền kinh tế và quân sự hùng mạnh để chèn ép các quốc gia khác và mưu đồ thống trị thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email