Tỉnh bang Alberta có nguy cơ ly khai khỏi Canada?

Edmonton: Kết quả cuộc bầu cử dân biểu liên bang vừa qua cho thấy là tuy không thu được đa số phiếu của cử tri, đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau đã thắng thêm một nhiệm kỳ và sẽ thành lập một chính quyền thiểu số.
Kết quả cuộc tranh cử cũng cho thấy có sự phân chia rõ rệt về chính trị ở hai vùng Đông và Tây Canada: vùng Đông bao gồm các tỉnh bang như Ontario, Quebec và các tỉnh bang miền Đại Tây Dương phần lớn ủng hộ đảng Tự Do, trong khi miền Tây bao gồm những tỉnh bang như Alberta, British Columbia.. lại ủng hộ đảng Bảo Thủ.
Đảng Tự Do chỉ chiếm có 17 ghế dân biểu ở miền Tây Canada.
Tại tỉnh bang Alberta, 70 phần trăm cử tri bỏ phiếu ủng hộ đảng Bảo Thủ và tất cả những dân biểu vừa đắc cử kỳ này thì ngoài một dân biểu của đảng NDP, phần còn lại là những dân biểu của đảng Bảo Thủ.
Theo nhận định của giáo sư Duane Bratt của phân khoa chính trị học của trường đại học Mount Royal thì phong trào đòi ly khai tỉnh bang Alberta ra khỏi Canada sẽ gia tăng cường độ.
Cũng theo giáo sư Bratt thì những cư dân ở tỉnh bang Alberta đã nghĩ là họ không được những trợ giúp của chính quyền liên bang khi nền kỹ nghệ dầu khí ở tỉnh bang này lâm vào vòng suy thoái.
Với nghị viện liên bang mới mà không có một dân biểu nào ở tỉnh bang Alberta, thì những người dân ở tỉnh bang này lại còn thất vọng hơn nữa.
Chính quyền liên bang và thủ tướng Trudeau phải có những biện pháp làm giảm những khó khăn mà cư dân ở tỉnh bang Alberta đang gánh chịu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email