Tỉnh bang Alberta sẽ cấp giấy phép cho 250 cửa tiệm cần sa.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 19 tháng hai, chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ cấp giấy phép hoạt động cho 250 cửa tiệm bán cần sa trong năm nay.
Cũng theo lời của bà Kathleen Ganley, bộ trưởng tư pháp tỉnh bang Alberta, thì những ai muốn nộp đơn xin mở tiệm bán cần sa, sẽ phải qua những cuộc điều tra của cơ quan an ninh về việc có thiếu thuế hay có những liên hệ với các băng đảng.
Bà bộ trưởng tư pháp cũng công bố những đường lối của chính quyền tỉnh bang về cách điều hành cần sa: muốn mua cần sa ở tỉnh bang Alberta , người mua phải ít nhất là 18 tuổi. Cần sa bán lẻ do các tư nhân đảm trách, trong khi chính quyền tỉnh bang sẽ điều hành việc bán cần sa trên mạng internet.
Chính quyền tỉnh bang sẽ nhận đơn xin mở tiệm bán cần sa bắt đầu từ ngày 6 tháng 3. Đơn xin phải kèm theo $400 lệ phí cộng thêm $3,000 đặt cọc cho chi phí điều tra an ninh.
Nếu đơn xin mở tiệm được chấp thuận, thì người này sẽ phải đóng tiền thuế môn bài $700 cho năm đầu tiên.
Người mua chỉ được mua tối đa 30 grams cần sa cho mỗi lần.
Theo dự tính thì việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email