Tỉnh bang Alberta trong cơn nguy khốn vì đại dịch covid

Edmonton: Trong hôm thứ ba ngày 21 tháng 9, ông Ric McIver, bộ trưởng dịch vụ thành phố tỉnh bang Alberta đã chính thức yêu cầu chính quyền liên bang trợ giúp trong việc chuiyển bớt các bệnh nhân hiện đang nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Alberta, sang những khu cấp cứu có chỗ ở các bệnh viện tại các tỉnh bang khác.
Đồng thời ông bộ trưởng McIver cũng xin chính quyền liên bang gửi thêm một số bác sĩ, y tá, chuyên viên hô hấp trị liệu đến tỉnh bang Alberta.
Hệ thống y tế của tỉnh bang Alberta đang trong tình trạng nguy ngập vì số bệnh nhân bị covid ngày một tăng, quá khả năng chữa trị của các bệnh viện trong tỉnh bang này.
Hiện nay có trên 20 ngàn bệnh nhân bị nhiễm covid ở tỉnh bang Alberta mà trong số này gần 1 ngàn người bị nặng phải nằm trong các bệnh viện cũng như có 294 bệnh nhân phải nằm trong các khu cấp cứu.
Tỉnh bang Alberta là tỉnh bang đầu tiên ở Canada cho mở cửa lại hoàn toàn guồng máy kinh tế, bỏ hết tất cả những ngăn cấm, và hơn 1 tháng sau, tỉnh bang này là nơi có tỷ lệ người bị nhiễm và phải nằm trong bệnh viện nhiều nhất Canada.