Tỉnh bang Alberta trong tình trạng khủng hoảng thiếu giường trong khu cấp cứu.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 17 tháng 9, thì trong ngày thứ năm trước đó, có 1,718 cư dân ở tỉnh bang Alberta bị nhiễm covid và đây là con số người nhiễm covid cao nhất trong 1 ngày ở tỉnh bang Alberta từ khi có làn sóng đại dịch thứ tư diễn ra.
Có thêm 10 người chết vì covid ở tỉnh bang Alberta trong ngày thứ năm, đồng thời số cư dân ở tỉnh bang Alberta nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện cũng gia tăng lên đến mức cao nhất: 896 người p hải nằm trong bệnh viện và trong số này có 222 người phải nằm trong khu cấp cứu của các bệnh viện tỉnh bang Alberta.
Chúng ta cũng nên biết là tổng số giường trong các khu cấp cứu của tỉnh bang Alberta chỉ có 286 giường.
Theo thủ hiến Jason Kenney thì nếu sự lây nhiễm covid vẫn tiếp tục ở tốc độ này, thì trong vòng 10 ngày nữa, các khu cấp cứu bệnh viện ở tỉnh bang Ontario không còn giường trống.
Những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 17 tháng 9 cho biết là giới chức y tế ở tỉnh bang Alberta đang yêu cầu những trợ giúp y tế của các tỉnh bang khác như Ontario, British Columbia.. để chuyển bớt những bệnh nhân đến các khu cấp cứu bệnh viện ở các tỉnh bang này.
Cũng theo các tin tức vừa loan báo thì giới chức y tế ở hai tỉnh bang Ontario và Newfoundland đã đồng ý nhận bớt những bệnh nhân ở Alberta đến các khu cấp cứu bệnh viện của các tỉnh bang này, trong khi giới chức y tế tỉnh bang B.C. từ chối vì số người lây nhiễm và phải nằm ở trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang B.C. cũng tăng rất cao.

Nhận báo giá qua email