Tỉnh bang Alberta trong tình trạng khủng hoảng với trên 1,660 người nhiễm covid và 17 người chết

Edmonton: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ năm ngày 23 tháng 9, tỉnh bang Alberta có thêm 1,660 người nhiễm covid và có thêm 17 người chết trong ngày.
Tỷ lệ lây nhiễm covid ở tỉnh bang Alberta ở mức cao nhất Canada hiện nay là 9.4, so với tỷ lệ có 1.8 của tỉnh bang Ontario.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện và trong các khu cấp cứu ở tỉnh bang Alberta cũng lên đến mức cao hàng thứ nhì, kể từ khi có đại dịch diễn ra: 1,058 người nhiễm covid và phải vào bệnh viện và trong số này có 226 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Theo nữ bác sĩ Deena Hinshaw, giám đốc ty y tế tỉnh bang Alberta thì 100 phần trăm những người bị covid và phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang này là những người chưa chủng ngừa.
Theo bác sĩ Vema Yiu, chủ tịch điều hành của hệ thống y tế tỉnh bang Alberta ( Alberta Health Services) thì hiện có 316 bệnh nhân nằm trong các khu cấp cứu và trong số này có 226 bệnh nhân bị nhiễm covid. Tổng số chỗ trong các khu cấp cứu bệnh viện ở tỉnh bang Alberta là 350 chỗ, gồm cả 89 giường mới được cấp tốc gia tăng thêm.

Bác sĩ Yiu nói là tỉnh bang Alberta chưa từng chứng kiến về số bệnh nhân phải nằm ở các khu cấp cứu bệnh viện đông như hiện nay.

Tin tức khác...