Tỉnh bang BC và Thành phố Victoria ký thỏa thuận chấm dứt việc người vô gia cư cắm lều

Tỉnh bang BC và Thành phố Victoria đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm chính thức hóa cam kết hợp tác cùng nhau để chấm dứt tình trạng cắm lều của người vô gia cư hiện tại và giúp ngăn chặn tình trạng tù túng trong tương lai.

Lisa Help, thị trưởng, thành phố Victoria, cho biết: “Khi những nơi tạm trú phải đóng cửa vì đại dịch, mọi người buộc phải tìm nơi trú ẩn ở bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy, kể cả công viên. Chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo của chính phủ Tỉnh bang, về những khoản đầu tư to lớn dành cho gia cư trong thành phố của chúng tôi, và chúng tôi cam kết làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ những nỗ lực giúp đỡ những người dễ bị tổn thương. Chúng tôi biết điều này tốt cho toàn bộ cộng đồng”.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ vai trò và trách nhiệm của Tỉnh và thành phố trong việc bảo đảm chỗ ở cho người dân hiện đang sống bên ngoài để giải tỏa công viên và các không gian công cộng khác trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Là một phần của Biên bản ghi nhớ, thành phố sẽ đi đầu trong việc quản lý các địa điểm khi các khu cắm lều được tháo dỡ, phối hợp với Cơ quan Gia cư BC Housing và các đối tác khác. Điều này bao gồm việc lắp đặt hàng rào và thực thi pháp luật để ngăn chặn người vô gia cư quay trở lại công viên. Thành phố cũng sẽ xin tài trợ thông qua Chương trình Dịch vụ Cộng đồng Tăng cường mới, cung cấp các khoản tài trợ cho chính quyền địa phương để giải quyết các tác động của tình trạng vô gia cư.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email