Tỉnh bang British Columbia chủng ngừa covid mũi thứ tư cho cư dân trên 70 tuổi

Vancouver: Trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 4, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã loan báo việc chủng ngừa covid mũi thứ tư cho cư dân trong tỉnh bang.
Những người sẽ được ưu tiên chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì ở tỉnh bang B.C. là những người trên 70 tuổi, những người sống trong các nhà dưỡng lão cùng những người thổ dân trên 55 tuổi.
Ngoài ra những người có hệ thống miễn nhiễm yếu vì bệnh tật, sẽ được chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì.
Những người được chủng ngừa là những người thuộc các thành phần kể trên và đã chủng ngừa covid mũi thứ ba cách ít nhất là 6 tháng.
Theo bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang B.C. thì việc chủng ngừa cho những người lớn tuổi là điều cần thiết, vì càng lớn tuổi sức đề kháng chống covid của những mũi thuốc chủng trước sẽ giảm hiệu nghiệm nhanh chóng hơn so với những người trẻ.
Trong khi đó bắt đầu từ ngày thứ sáu 8 tháng 4, chính quyền tỉnh bang B.C. cho hủy bỏ việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa khi phải vào những nơi công cộng trong tỉnh bang.
Tính đến ngày thứ tư 6 tháng 4, có 59 phần trăm cư dân trên 18 tuổi ở tỉnh bang B.C. đã chủng ngừa mũi bổ sung.

Nhận báo giá qua email