Tỉnh bang nào có tiền bảo hiểm xe cộ thấp nhất?

Toronto: Theo một bản tường trình của công ty kế toán Ernst & Young và cơ quan bảo hiểm tỉnh bang British Columbia phổ biến hôm thứ hai ngày 12 tháng 12, thì tỉnh bang British Columbia là nơi có tiền bảo hiểm xe cộ thấp nhất, trong khi tiền bảo hiểm xe cộ cao nhất Canada là tiền bảo hiểm ở tỉnh bang Alberta.
Công ty Ernst & Young đã dựa vào những dữ kiện tiền bảo hiểm xe phải trả của khoảng 30 khách hàng ở 9 tỉnh bang gồm cả những người bảo hiểm xe gắn máy.
Đồng thời công ty kế toán Ernst & Young cũng dựa vào những dữ kiện khác như phái, tuổi tác, cũng như những người lái xe không gây tai nạn…
Lấy trường hợp một phụ nữ 40 tuổi, lái xe không gây tai nạn trong vòng 24 năm qua, và lái chiếc xe 2017 Ford Escape.
Nếu người phụ nữ này ở
-tỉnh bang British Columbia thì phải trả tiền bảo hiểm xe 1 năm là $1,049
-Nếu ở tỉnh bangNewfoundland sẽ phải trả $1,191
-Nếu ở tỉnh bang Saskakchewan sẽ phải trả $1,207
-Nếu ở tỉnh bang Nova Scotia sẽ phải trả $1,318
-Nếu ở tỉnh bang Ontario sẽ phải trả $1,509
-Tỉnh bang Alberta là nơi tiền bảo hiểm cao nhất, và người phụ nữ này sẽ phải trả $1,895.
Một người lái xe 42 năm và không gây tai nạn, lái chiếc xe 2014 Honda CR-V EX sẽ chỉ phải trả tiền bảo hiểm xe $977 nếu ở tỉnh bang B.C., nhưng sẽ phải trả $ 1,907 nếu ở tỉnh bang Alberta.
Với những người trẻ lái xe thì tỉnh bang Saskatchewan là nơi có tiền bảo hiểm xe thấp nhất: một thiếu niên 18 tuổi mới có bằng lái 2 năm, và lái một chiếc xe 2012 Honda Civic LX, sẽ phải trả $1,129 tiền bảo hiểm một năm nếu ở tỉnh bang Saskatchewan, trong khi nếu ở tỉnh bang Alberta thì tiền bảo hiểm gấp 5 lần và ở mức $5,936 một năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email