Tỉnh bang New Brunswick có thể nhận thêm 30 cm tuyết trong trận bão đêm trừ tịch

Saint John, New Brunswick: Sở Khí Tượng Canada đã lên tiếng báo động về một trận bão tuyết lớn, đến tỉnh bang New Brunswick vào đêm 31 tháng chạp.
Số lượng tuyết rơi ước lượng từ 15 cm tuyết cho đến 30 cm tuyết ở vùng bắc, trung tâm và tây của tỉnh bang New Brunswick.
Nhiệt độ trong ngày thứ tư sẽ ấm lại và sẽ khiến tuyết biến thành mưa băng, sẽ gây khó khăn cho những ai cần đi lại trong ngày mồng một Tết Dương Lịch.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email