Tỉnh bang New Brunswick cũng thiếu hụt bác sĩ

Fredericton, New Brunswick: Theo tin của hiệp hội y sĩ tỉnh bang New Brubswick thì nếu chính quyền tỉnh bang phải gia tăng những nỗ lực mời đón những bác sĩ đến tỉnh bang này, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt bác sĩ.
Theo bác sĩ Dharm Singh, chủ tịch hiệp hội y sĩ tỉnh bang New Brunswick thì quyết định tăng thêm 25 bác sĩ của chính quyền tỉnh bang là một bước đúng nhưng chính quyền cũng cần có thêm nhiều nỗ lực để các bác sĩ sẽ chọn tỉnh bang New Brunswick là nơi hành nghề.
Tỉnh bang New Brunswick cũng như phần lớn các tỉnh bang khác, đang ở trong tình trạng thiếu hụt bác sĩ, nhất là các bác sĩ gia đình.
Trong tháng 6 năm ngoái, chính quyền tỉnh bang New Brunswick đã đề ra những chính sách nhằm thu hút những bác sĩ trẻ mới ra trường, đến tỉnh bang này lập nghiệp, bằng cách cổ võ cho cuộc sống hiền hòa và không đắt đỏ ở đây.
Hiện có khoảng 20 ngàn cư dân trong tỉnh bang New Brunswick vẫn chưa

Xem thêm

Nhận báo giá qua email