Tỉnh bang nghèo nhất Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng chạp, tỉnh bang New Brunswick đã thay thế tỉnh bang Prince Edward Island và trở thành tỉnh bang nghèo nhất ở Canada.
Tùy theo tình hình kinh tế của từng tỉnh bang, mà số tiền mà chính quyền liên bang tài trợ sẽ thay đổi: càng ở tình trạng nghèo thì số tiền tài trợ sẽ nhiều, còn những tỉnh bang được xem là giầu, thì sẽ phải chia bớt số lợi tức cho các tỉnh bang nghèo hơn.
Bộ tài chánh liên bang đã công bố những dữ kiện và số tiền mà các tỉnh bang sẽ nhận được trong năm tới.
Trong năm tới, số tiền tài trợ từ liên bang xuống tỉnh bang New Brunswick trong năm tới là 2.21 tỷ dollars, gia tăng 9.2 phần trăm, và là số tiền gia tăng lớn nhất so với các tỉnh bang khác: trung bình một cư dân ở tỉnh bang New Brunswick sẽ nhận được tài trợ $2,826.
Nghèo đứng hàng thứ nhì là tỉnh bang Prince Edward Island, đứng hàng thứ ba là tỉnh bang Nova Scotia.
Cả ba tỉnh bang nghèo nhất ở Canada đều nằm trong vùng Đại Tây Dương

Xem thêm

Nhận báo giá qua email