Tỉnh bang Noba Scotia thiếu hụt giáo viên

Halifax: Trong khi tại tỉnh bang Ontario, dưới sự lãnh đạo của chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến và thủ hiến Doug Ford, cùng những cắt giảm chi tiêu, sẽ có hàng trăm giáo viên ở tỉnh bang này sẽ mất việc, trong khi đó tại tỉnh bang Nova Scotia thì hiện nay có nạn thiếu hụt giáo viên.
Chính vì những thiếu hụt này, trường đại học St Francis Xavier ở tỉnh bang Nova Scotia dự định sẽ cho thiết lập một chương trình đào tạo giáo viên mà các sinh viên có thể theo học bán phần (part time).
Trong cuộc họp diễn ra ở trường đại học St Francis Xavier hôm thứ bảy ngày 20 tháng 4, có khoảng 200 sinh viên tương lai đã tham dự.
Trong số những sinh viên này, có những người đã tốt nghiệp những ngành khác như kỹ sư, như văn chương.. nhưng không kiếm được việc, cũng muốn tham dự.
Mục tiêu của chương trình đào tạo những giáo viên học bán phần là nhằm cung cấp số giáo viên hiện đang thiếu hụt ở các trường học ở các vùng quê của tỉnh bang Nova Scotia.
Chương trình học part time sẽ rút ngắn thời gian : không phải theo học 2 năm chương trình giảng dạy để lấy văn bằng cử nhân sư phạm.