Tỉnh bang Nova Scotia có ngân sách cân bằng nhờ tiền thuế cần sa sẽ thâu vào?

Halifax: Trong hôm thứ ba ngày 20 tháng 3, bà Karen Casey, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Nova Scotia đã công bố bản ngân sách thặng dư, với số chi tiêu là 10.78 tỷ dollars, số tiền thâu vào là 10.81 tỷ dollars và số thặng dư là 29.4 triệu dollars.
Chính quyền của thủ hiến Stephen McNeil đã công bố một ngân sách thặng dư, trông vào tiền tài trợ của chính quyền liên bang và số lợi tức thu vào nhờ việc bán cần sa.
Số lợi nhuận mà chính quyền tỉnh bang Nova Scotia dự trù thu vào từ việc bán cần sa, ước tính là 19.4 triệu dollars.
Chính quyền liên bang cũng hứa sẽ tài trợ cho tỉnh bang Nova Scotia một số tiền là 77 triệu dollars, sau khi tỉnh bang gia nhập vào tổ chức liên bang về kiểm soát chứng khoán đầu tư,the new national securities regulator.
Trong bản ngân sách năm nay của tỉnh bang Nova Scotia, thì 40 phần trăm số chi tiêu là những chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe cho cư dân trong tỉnh bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email