Tỉnh bang Ontario cân bằng ngân sách vào năm 2017?

Toronto: Trong tài khóa ba tháng đầu năm nay, nền kinh tế của tỉnh bang Ontario đã tăng trưởng ở mức độ 3 phần trăm, nếu tính theo nguyên năm. Đây là mức tăng trưởng kinh tế  không những cao nhất ở Canada, mà còn là mức tăng trưởng cao nhất trong số 7 cường quốc kinh tế G7.

Bà thủ hiến Kathleen Wynne cho biết là trong ba tháng từ tháng giêng cho đến tháng ba năm nay, mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh bang Ontario là 0.8 phần trăm.

Theo bà thủ hiến Wynne, thì có những tiến triển kinh tế ở tỉnh bang Ontario nhờ vào số hàng hóa xuất cảng gia tăng, cộng thêm sự gia tăng mua sắm của các gia đình trong tỉnh bang.

Bà  thủ hiến Wynne cũng tiên đoán  là với mức gia tăng kinh tế mạnh mẽ, ngân sách tỉnh bang sẽ cân bằng vào năm tới 2017, sau khi cắt giảm số thâm thủng dự trù là 5.7 tỷ dollars trong tài khóa 2017-2018.

Tuy nhiên theo nhận định của đảng đối lập NDP ở nghị viện tỉnh bang, thì sự gia tăng kinh tế ở tỉnh bang không mạnh mẽ như những tiên đoán của đảng cầm quyền Tự Do. Đồng thời đảng đối lập NDP cũng cho rằng, chính quyền tỉnh bang đã tìm cách cân bằng ngân sách, bằng việc cắt giảm những chi tiêu trong lãnh vực y tế.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email