Tỉnh bang Ontario cần có 90 phần trăm cư dân chủng ngừa covid

Bác sĩ Moore

Toronto: Theo bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario thì sẽ cần thêm 2 tháng nữa, cho đến cuối tháng 10, để số người chủng ngừa covid hai mũi hoàn toàn, đạt được tỷ lệ 90 phần trăm.
Bác sĩ Moore cũng nói là phải cần đạt được tỷ lệ 90 phần trăm người chủng ngừa hoàn toàn, để có thể ngăn ngừa được sự hoành hoành của loài vi rút biến thể delta.
Tính đến ngày thứ ba 7 tháng 9, có 79 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
Cũng theo những tin tức loan báo thì trong những ngày qua, số cư dân ở tỉnh bang Ontario đi chủng ngừa mũi thứ nhất gia tăng, sau khi thủ hiến Doug Ford loan báo việc cho thi hành thông hành chủng ngừa bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 sắp đến.
Phần lớn những người chưa chủng ngừa trong tỉnh bang Ontario là những người ở lớp tuổi từ 18 cho đến 59 tuổi.
Trong ngày thứ tư 8 tháng 9, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto cũng lên tiếng khuyến khích cư dân trong thành phố nên đi chủng ngừa để số người chủng ngừa covid trong thành phố có thể đạt được 90 phần trăm.
Cũng theo ông thị trưởng Tory thì muốn đạt được tỷ lệ 90 phần trăm, sẽ cần thêm 336 ngàn cư dân đi chủng ngừa mũi thứ nhì.
Theo kết quả các cuộc khảo cứu của các nhà khoa học tỉnh bang Ontario thì việc chủng ngừa hoàn toàn covid sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị nhiễm covid và phải vào bệnh viện đến 95.9 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email