Tỉnh bang Ontario cho bành trướng chương trình chủng ngừa covid mũi bổ sung

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ tư 13 tháng 7, bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario đã cho bành trướng chương trình chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ nhì cho cư dân tỉnh bang Ontario.
Chính quyền tỉnh bang Ontario gia tăng những nỗ lực chủng ngừa mũi bổ sung, khi làn sóng đại dịch covid thứ 7 đang hoành hoành ở tỉnh bang Ontario: số người nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện gia tăng.
Ngay cả trong cộng đồng Việt Nam ở vùng đại thủ phủ Toronto, số người đã chủng ngừa covid 3 mũi và vẫn bị nhiễm covid gia tăng.
Điều may mắn cho những người đã chủng ngừa covid mũi bổ sung là tuy bị nhiễm covid nhưng bệnh tình không trầm trọng và phần đông không phải vào bệnh viện.
Với sự hoành hoành của loài biến thể BA 5, chính quyền tỉnh bang Ontario gia tăng số người được ghi danh chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ nhì hay mũi chủng ngừa thứ tư.
Theo bác sĩ Moore thì hiện nay có khoảng 5 triệu cư dân tỉnh bang Ontario chưa chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhất, và trong số 5 triệu người này có 1 triệu người trên 50 tuổi.
Bác sĩ giám đốc Moore thúc dục 1 triệu cư dân ở tỉnh bang Ontario, trên 50 tuổi hãy đi chủng ngừa mũi bổ sung nội trong tháng 7 này, để làm giảm bớt số người nhiễm covid và phải nằm bệnh viện.
Số cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và hiện phải nằm trong bệnh viện gia tăng 20 phần trăm trong tuần qua.
Tuy nhiên cũng theo bác sĩ Moore thì làn sóng đại dịch covid thứ 7 diễn ra ở tỉnh bang Ontario sẽ lên đến đỉnh và sẽ giảm dần trong những ngày sắp tới?

Nhận báo giá qua email