Tỉnh bang Ontario chuẩn bị cho chủng ngừa covid mũi bổ sung

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 3 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Ontario đã công bố lịch trình chủng ngừa covid mũi bổ sung.
Theo bản công bố thì trong tháng 11 này, chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù sẽ cho chủng ngừa mũi bổ sung cho một số cư dân cần chủng ngừa mũi thứ ba nhất: những nhân viên y tế và tất cả những ai trên 70 tuổi.
Những người còn lại sẽ được chủng ngừa mũi bổ sung trong năm tới 2022.
Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11, những người trên 70 tuổi, những nhân viên y tế, những người được chủng ngừa hai mũi bằng thuốc Astra Zeneca, và những người thổ dân sẽ được cho ghi danh đi chủng ngừa mũi bổ sung.
Ngoài ra còn những người có những bệnh mãn tính và hệ thống miễn nhiễm yếu cũng sẽ được chủng ngừa covid mũi thứ ba trong tháng 11.
Người ta ước lượng có 1.7 triệu cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 70 tuổi , và khoảng 750 ngàn người làm việc trong hệ thống y tế tỉnh bang, thêm khoảng 200 ngàn thổ dân.
Ngoài ra còn có thêm khoảng 200 ngàn người được chủng ngừa bằng thuốc chủng Astra Zeneca và có một số cư dân tỉnh bang qua Mỹ chủng ngừa bằng thuốc Johnson & Johnson.
Những người muốn chủng ngừa mũi thứ ba, cũng cần khoảng cách là 6 tháng sau khi họ đã chủng ngừa mũi thứ nhì.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email