Tỉnh bang Ontario dự trù hủy bỏ chứng thư chủng ngừa covid

Toronto: Tuyên bố trong ngày thứ sáu 11 tháng 2, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã cho biết là chính quyền tỉnh bang dự trù hủy bỏ việc cư dân trong tỉnh bang phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid, khi vào một số địa điểm như là vào các phòng tập thể dục, các cầu trường thể thao…
Theo lời thủ hiến Ford thì tỉnh bang Ontario đã đạt được những thành công trong việc ngăn ngừa sự lan tràn của loài covid, và vì thế chính quyền tỉnh bang dự trù sẽ hủy bỏ hết những ngăn cấm đại dịch, kể cả việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid.
Cũng theo lời thủ hiến Ford, thì bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario đang thiết lập một lịch trình mà theo đó tỉnh bang Ontario sẽ hủy bỏ chứng thư chủng ngừa covid trong những ngày sắp tới.
Chúng ta cũng biết là hiện nay có hàng loạt những cuộc biểu tình của những tài xế xe vận tải, đậu xe trucks cản lối qua lại và nhất là cản đường qua lại Hoa Kỳ trên cầu Ambassador ở thành phố Windsor.
Mà mục tiêu của những người tài xế này là đòi hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch, kể cả việc đòi hủy bỏ chứng thư chủng ngừa covid.
Bác sĩ Moore đã nói là các dữ kiện y tế thu thập được cho thấy là những nguy hiểm của trận đại dịch covid đã qua, và những biện pháp phòng ngừa sẽ dần dần được hủy bỏ.
Bác sĩ Moore cũng nói là tỉnh bang Ontario sẽ cho hủy bỏ những ngăn cấm một cách thận trọng và từ từ.
Thủ hiến Ford cũng bác bỏ những tin cho là vì áp lực của những tài xế xe vận tải mà chính quyền tỉnh bang Ontario mới cho hủy bỏ chứng thư chủng ngừa covid trong những ngày sắp tới.
Theo thủ hiến Ford thì những dự định hủy bỏ chứng thư chủng ngừa đã được dự trù từ lâu.
Thủ hiến Ford cũng nhấn mạnh là ông sẽ không bao giờ thương thảo với những kẻ đã không tôn trọng luật pháp, chiếm cứ những thành phố một cách bất hợp pháp.
Đồng thời bác sĩ Moore cũng nói là những đề nghị của ông lên chính quyền tỉnh bang Ontario, đều dựa vào những dữ kiện y tế chứ không vì ảnh hưởng của bên ngoài, của những cuộc biểu tình của các tài xế xe vận tải.
Tưởng cũng nên nói thêm là nhiều quốc gia trên thế giới, dự trù sẽ hủy bỏ tất cả những ngăn cấm đại dịch tại các xứ này, như nước Anh, vào cuối tháng 2 này.