Tỉnh bang Ontario gặp khó khăn vì đa số những người di dân mới đến chỉ muốn sống ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Theo bản tường trình của tổ chức tham vấn, the Conference Board of Canada, phổ biến hôm thứ bảy ngày 31 tháng 8, thì tỉnh bang Ontario hiện đang có những khó khăn vì di dân.
Cũng theo bản tường trình thì những khó khăn này không phải là tỉnh bang Ontario nhận quá nhiều di dân, mà là số di dân đã không được phân chia đều, nhất là đến những vùng đang cần nhân công, và những vùng thôn quê.
Theo bản tường trình thì trong năm 2018, 77 phần trăm những di dân đến tỉnh bang Ontario hay 106 ngàn người, đã chọn vùng đại thủ phủ Toronto (GTA) làm quê hương. Vùng GTA cũng là nơi sinh sống của 45 phần trăm tổng số cư dân trong tỉnh bang Ontario.
Chính vì sự chọn lựa của những người di dân mới đến, đã khiến cho giá nhà cửa tại vùng đại thủ phủ này tiếp tục gia tăng vì mức cung thấp hơn mức cầu.
Với số di dân gia tăng cũng khiến chính quyền ở vùng đại thủ phủ phải chi tiêu nhiều hơn cho việc cung cấp thêm các dịch vụ cho những người mới tới, cũng như trong việc tu sửa đường xá cầu cống.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email