Tỉnh bang Ontario gia hạn chương trình lấy nghỉ phép vì covid đến tháng 7 năm 2022.

Toronto: Nếu bạn làm việc cho một công ty ở tỉnh bang Ontario và chưa lấy 3 ngày nghỉ phép đặc biệt vì covid, thì cũng chưa vội.
Trong hôm thứ tư ngày 8 tháng chạp, ông bộ trưởng lao động tỉnh bang Ontario loan báo là chương trình cho lấy 3 ngày nghỉ có lương vì covid, của tỉnh bang Ontario sẽ kéo dài cho đến tháng 7 năm tới 2022.
Những cư dân ở tỉnh bang Ontario có quyền xin nghỉ phép 3 ngày để lo những việc có liên quan đến covid như đi chủng ngừa, đưa con cái đi chủng ngừa..v.,v.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên đài CTV, ông Monte McNaughton, bộ trưởng lao động tỉnh bang Ontario nói là chính quyền tỉnh bang bảo đảm là cư dân có thể lấy những ngày nghỉ đặc biệt này, trong suốt thời gian mà đại dịch covid hoành hoành.
Chính quyền tỉnh bang Ontario đã buộc chủ nhân các công ty cho nhân viên được nghỉ làm 3 ngày và trả lương cho nhân viên tới mức tối đa là $200 một ngày. Số tiền mà chủ nhân trả cho nhân viên sẽ được chính quyền tỉnh bang Ontario bồi hoàn lại cho các công ty.
Cũng theo ông bộ trưởng lao động thì cho đến nay có trên 200 ngàn cư dân tỉnh bang Ontario, đã lấy 3 ngày nghỉ có lương này.
Những ai chưa lấy 3 ngày nghỉ này thì hãy liên lạc với chủ nhân công ty mà họ đang làm, để xin có 3 ngày nghỉ có lương.
Như trên đã nói hạn chót để xin 3 ngày nghỉ có lương này là ngày 31 tháng 7 năm tới 2022.

Tin tức khác...