Tỉnh bang Ontario, ngoại trừ Toronto, vùng Peel và Windsor-Essex, được mở cửa ở giai đoạn 3

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 7, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario loan báo là tất cả tỉnh bang, ngoại trừ thành phố Toronto, vùng Peel và vùng Windsor-Essex, được mở cửa ở giai đoạn 3.
Cũng theo thủ hiến Ford thì Toronto, vùng Peel bao gồm hai thành phố Mississauga và Brampton, cũng như các thành phố Windsor và Essex, vẫn còn nhiều người nhiễm COVID-19, cho nên sẽ vẫn phải giữ ở tình trạng cũ là giai đoạn 2.
Vào ngày thứ sáu 24 tháng 7, những vùng sau đây sẽ được mở cửa ở giai đoạn 3 gồm:
• York Region
• Durham Region
• Halton Region
• Hamilton
• Niagara Region
• Haldimand-Norfolk
• Lambton
Trong giai đoạn 3 số người hội họp trong nhà sẽ tối đa là 50 người và nếu có những cuộc hội họp ngoài sân thì con số tối đa sẽ là 100 người.
Trong giai đoạn 3, các nhà hàng ngoại trừ các tiệm buffet sẽ được mở cửa lại, các quán rượu, các phòng tập thể dục cũng được mở cửa lại, nhưng số người tập cùng một lúc sẽ giới hạn cũng như thời gian mà một người được tập cũng giới hạn là 45 phút.
Các nhà hàng, quán rượu được mở cửa, nhưng số khách trong tiệm chỉ tối đa là 50 người.

Tin tức khác...