Tỉnh bang Ontario sẽ có một mùa hè rất nóng

Toronto: Theo những tiên đoán của niên giám The Farmer’s Almanac công bố hôm thứ sáu ngày 9 tháng 4 thì tỉnh bang Ontario sẽ có một mùa hè hết sức nóng trong năm nay.
Cũng theo những tiên đoán thì lẫn trong cái nóng bức của mùa hè là nhũng trận mưa có sấm sét diễn ra.
Theo ông Peter Geiger, chủ bút của niên giám The Farmer’s thì những ngày hè sắp tới ở tỉnh bang Ontario rất oi bức và vì thế sẽ có nhiều trận mưa có sấm sét.
Cũng theo những tiên đoán thì những ngày hè nóng bức năm nay sẽ đến trễ và những ngày nóng cực điểm sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 và kéo dài sang đầu tháng 9.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email