Tỉnh bang Ontario yêu cầu chính quyền liên bang gia tăng số di dân có tay nghề

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 5 tháng 11, ông Monte McNaughton, bộ trưởng lao động tỉnh bang Ontario đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang gia tăng số di dân có tay nghề được nhận vào tỉnh bang Ontario lên gấp đôi.
Cũng theo ông bộ trưởng lao động tỉnh bang Ontario thì vì trận đại dịch đã gây ra những thiếu hụt nhân lực cho việc phát triển lại nền kinh tế.
Ông bộ trưởng McNaughton yêu cầu chính quyền liên bang cho gia tăng số di dân được nhận vào tỉnh bang Ontario qua chương trình the Ontario Immigration Nominee Program từ 9 ngàn di dân lên đến 18 ngàn di dân một năm.
Riêng trong tháng 10 vừa qua, trong số 316 ngàn công việc bỏ không chưa tìm được người làm thì có đến 234 ngàn công việc ở tỉnh bang Ontario.
Trong chương trình nhận người có khả năng, the Ontario Immigration Nominee , sẽ cho phép chính quyền tỉnh bang Ontario cấp tình trạng thường trú nhân cho những người ngoại quốc có tay nghề cũng như những sinh viên ngoại quốc du học ở Canada. Tuy nhiên người có quyết định thâu nhận bao nhiêu người là chính quyền liên bang.