Tỉnh bang Quebec cấm mặc các thầy cô, các công chức mặc quần áo tôn giáo

Quebec city: Trong hôm thứ sáu ngày 29 tháng 3, chính quyền tỉnh bang Quebec đã đệ trình dự luật cấm những công chức tỉnh bang không được mặc những quần áo tôn giáo khi làm việc.
Dự luật này nếu được thông qua, sẽ ảnh hưởng đến các giáo viên, quan tòa, cảnh sát, giám thị nhà tù, công tố viện và những công chức khác.
Theo thủ hiến Francois Legault thì dự luật cấm mặc quần áo tôn giáo này là một trong những lời hứa mà đảng Liên Minh Tương Lai Quebec (CAQ) trong cuộc tranh cử nghị viện tỉnh bang trước đây, và việc cấm mặc quần áo tôn giáo này đã được đa số cư dân tỉnh bang ủng hộ.
Thủ tướng Trudeau đã cho biết là ông không đồng ý với việc cấm đoán mặc quần áo này của chính quyền tỉnh bang Quebec.
Theo thủ tướng Trudeau thì Canada là một xã hội thế tục( secular society) và chúng ta tôn trọng quyền lợi và tự do của mọi người, bao gồm tự do ngôn luận, tự do lương tâm và tự do tôn giáo.
Tuy dự luật chưa được biểu quyết thành luật, nhưng có nhiều tổ chức đã lên tiếng phản đối, trong đó có hội đồng giáo dục thành phố Montreal.
Một phát ngôn viên của hội đồng giáo dục thành phố Montreal đã nói là hội đồng này sẽ không tuân theo luật cấm mặc quần áo tôn giáo, vì luật này vi phạm hiến chương nhân quyền Canada.